תסרוקות ארוכות לגברים

גבר הצמה: יי או לא?

האם התסרוקת החדשה הזו לגברים כאן כדי להישאר? נתנו לך להיות השופט. להלן 5 דרכים לבישות בהן אתה יכול לסובב צמה של גבר.